top of page

STVARNO PRAVO

Svetujemo Vam in vas zastopamo v pravdnih in nepravdnih postopkih povezanih s stvarnimi pravicami, v zemljiškoknjižnih postopkih.....

bottom of page